Board Members 2070 (2014 A.D.)

President

Mr. Ramesh Pokhrel

Vice-President

Ms. Rupa Rai

General Secretary

Mr. Suresh Chandra Neupane

Treasurer

Mr. Sugam Bhattrai

Secretary

Mr. Shishir Khanal

Members

Ms. Dawa Sherpa

Ms. Pratima Lama

Mr. Kaladhar Bhandari

Mr. Gopal Parsad Bhusal

Mr. Padam Subba

Mr. Som Kumar Dulal

Mr. Khomraj Sharma

Mr. Bhavishya Kumar Jha

Ms. Sita Baraili

Ms. Tara Dhakal

Ms. Sabitra Koirala

Mr. Bhola Nath Tripathi

Ms. Rupa Bhushal

Mr. Suresh Rajbhandari

Executive Advisor

Mr. Nar Bahadur Limbu

Director

Mr. Amrit Rai